Vy Nguyễn 's

Vy Nguyễn 's

Điểm hoạt động: 195650

Hạng: 8


Cách tính điểm hoạt động: Xuất bản 1 BXH (bạn +1000). Người dùng bình chọn 1 đề cử trong BXH của bạn (bạn +20, người dùng +10)


Các BXH được tạo bởi Vy Nguyễn 's