Thảo Trần

Thảo Trần

Điểm hoạt động: 233760

Hạng: 6


Cách tính điểm hoạt động: Xuất bản 1 BXH (bạn +1000). Người dùng bình chọn 1 đề cử trong BXH của bạn (bạn +20, người dùng +10)


Các BXH được tạo bởi Thảo Trần